Συνεδριάσεις ΟΕ|

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 23/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 51η                                                                     Συνεδρίαση 51η
Αρ. πρωτ: 27059

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   TΡΙΤΗ 27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Σύνταξη Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.   

Μοιραστείτε
Close Search Window