Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  26/1/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 4η                                                                     Συνεδρίαση 4η
Αρ. πρωτ: 2708

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   TΡΙΤΗ  30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1.    Ψήφιση εγκρίσεων δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

Μοιραστείτε
Close Search Window