Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νέα Ιωνία :   29/ 01 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 4η                                                Συνεδρίαση  4η
Αρ. πρωτ: 2698

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. «Εκτέλεση της με αρ. 16225/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (2ο Μονομελές)». (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window