Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα Ιωνία : 11/3/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ.Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 4η                                                    Συνεδρίαση  4η
Αρ. πρωτ:  7317                            

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)   
          

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 15/3/2011 και ώρα  14:30  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή μηνιαίων λογ/σμων εσόδων-εξόδων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window