Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νέα Ιωνία 2/2/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης:3                                           Συνεδρίαση 4η
Αρ. πρωτοκόλλου:3875

  Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου Ν. Ιωνίας

 

     Σας καλούμε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα – Αγ. Γεωργίου 40) την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 20:00μ.μ. , προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου (ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΕΡΙΜΗ-Αρχιμήδους 21).
4. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (ΚΑΡΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Ικαρίας 5).
5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-Δερμιδεσίου 137).
6. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου( ΚΑΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-Δευκαλίωνος 7).
7. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου ( ΔΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Λαμψάκου 18).
8. Ανανέωση-ελεύθερης  πρόσβασης για αναπηρικό αμαξίδιο (ΚΟΤΖΑΠΗΓΗΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-Σάρδεων 15).
9. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου (ΒΑΛΕΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κυκλάδων 7).
10. Θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής.
11. 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων.
12. 1η αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.
13. Ένσταση του κ. Αλεβιζάκη Παναγιώτη-Διονυσίου κατά της 320/19.10.2009 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην « Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την μετατροπή με τον χαρακτηρισμό ως πεζόδρομο της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ στο τμήμα της, από την είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου-εκκλησίας Αγίου Γεωργίου έως την διασταύρωση με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης ΟΤ.( 150 & 153).
14. Μερική τροποποίηση της 82/09 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου για τους σκοπούς του δανείου για απαλλοτριώσεις λόγω της άρσης και επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης στο τμήμα του χώρου πρασίνου Ο.Τ. 179α (φερόμενων ιδιοκτητών Κων/νου Κυπραίου και λοιπών).
15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών».
16. Έγκριση της μελέτης του έργου: «Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων έτους 2010.αρ.μελ.1/10».
17. Σήμανση προ της εισόδου της Εθνικής Τραπέζης για στάθμευση οχήματος χρηματαποστολής).
18. Σήμανση προ της εισόδου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
19. Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ του καταστήματος της Γενικής Τράπεζας.
20. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής παραλαβής Δημοτικών Έργων προϋπολογισμού άνω των 880,00€ ( 300,000 δρχ.) για το έτος 2010.
21. Έγκριση της έκθεσης εκκαθαριστών της υπό εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης Έργων και Ανάπτυξης Ν. Ιωνίας ( ΔΕΠΕΑ).
22. Παράταση εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων και Ανάπτυξης Νέας Ιωνίας (ΔΕΠEΑ), ορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους.
23. Αποδοχή παραίτησης του κ. Κ. Κουλούρη από τη θέση του μέλους και του Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας Νέας Ιωνίας Αττικής (Δ.ΟΝ.Ν.Ι.Α.) και ορισμός νέου σε αντικατάστασή του.
24. Αποδοχή παραίτησης του κ. Κ. Κουλούρη από τη θέση του μέλους και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Νέας Ιωνίας Αττικής και ορισμός νέου σε αντικατάστασή του.
25. Αποδοχή παραίτησης του κ. Χρήστου Βλάχου από τη θέση του μέλους και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Νέας Ιωνίας Αττικής (ΚΕΒΡΕΦΟ) και ορισμός νέου σε αντικατάστασή του.
26. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.
27. Επιχορήγηση στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
28. Ορισμός Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του για την συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων για το έτος 2010.
29. Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2010.
30. Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
31. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 2.402,00€.στην 5η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. Ιωνίας
32. Αντικατάσταση  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία « 5η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής ».
33. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «11η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας».
34. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «15η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας».
35. Ανανέωση συνδρομής περιοδικών για το έτος 2010.
36. Επιστροφή εγγυήσεων.
37. Διαγραφή ποσού από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω  ένταξης στη ρύθμιση του Ν. 3801/2009.
38. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς Καταλόγους.

 

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ

 

Κοιν: κ. Δήμαρχο
           Συλλόγους, Σωματεία
           Τοπικές Οργανώσεις Κομμάτων
 

Μοιραστείτε
Close Search Window