Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   20/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:49η                                                                       Συνεδρίαση 49η
Αρ.πρωτ: 28552

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την ΚΥΑ 429/12.3.2020(Β΄850) όπως τροποποίηθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/27/οικ.9413/6.5.2020 (Β΄1704), την υπ΄αριθ.1822/16.3.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την υπ΄αριθ.426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (αρ. πρωτ. Δήμου 27999/13.11.2020), την ΤΡΙΤΗ 24/11/2020 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Σύνταξη Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.  

Μοιραστείτε
Close Search Window