Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νέα Ιωνία 30-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 47η                                                                 Συνεδρίαση: 47η
Αρ.πρωτ.: 23907

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 04/10/2022 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης: «Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών για τα εξωτερικά συνεργεία του Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Κήρυξη ή μη των ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1,4,5,6 & του (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 3.3 του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω ορίων», αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» ως ΑΓΟΝΑ. Έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση των εν λόγω ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών έκδοσης εντύπων «Έκθεση βεβαίωσης παράβασης» της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Ορισμός Δικηγόρου
6. Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών.
7. Συμπληρωματική αποδοχή επιχορήγησης ποσού 60.235,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του.      (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου 2022 ποσού 283.321,35.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Έγκριση της με αριθ. πρωτ.23025/21-9-2022 ενιαία μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, καθορισμός όρων του Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ετήσια προμήθεια τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 701.738,26 ευρώ και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και παραλαβής για τον ως άνω Διαγωνισμό.      (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window