Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Νέα Ιωνία : 26/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 47η                                                                        Συνεδρίαση 47η
Αρ. πρωτ: 24218

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   TΡΙΤΗ 30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2018» και συγκρότηση της επιτροπής.  

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel