Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νέα Ιωνία :  18 /11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 47η                                                 Συνεδρίαση  47η
Αρ. πρωτ: 30777

 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου   Μακρίδη Ιωάννη, xρηματικού  εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων του Δήμου από  ΚΤΕΟ, για το έτος 2016, και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από  ΚΤΕΟ, για το έτος 2016. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window