Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νέα Ιωνία 16/2/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                      Αρ. Πρωτοκόλλου : 3721
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14234
Πληροφορίες : Εμμ. Σμαραγδάκης
Τηλ. : 2132000452

Θέμα : Εκλογές επιτροπής αξιολόγησης προσφορών απ’ ευθείας αναθέσεων.

Την Παρασκευή 18/2/2022 και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκλεγούν 3 τακτικοί υπάλληλοι της υπηρεσίας και οι αναπληρωματικοί τους, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως ζητείται με το αρ. 2710/7-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την διενέργεια της κλήρωσης ορίζονται οι ακόλουθοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
1. Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη
2. Καμάρα Δήμητρα
3. Ζαχαράκη Αλεξάνδρα.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

 

Εσωτερική διανομή: Τμήμα προμηθειών

Μοιραστείτε
Close Search Window