Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νέα Ιωνία 16 -09-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 45η                                                 Συνεδρίαση: 45η
Αρ.πρωτ.: 22625

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 20/09/2022 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 2039/2022 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .
4. Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 783/2022 οριστικής απόφασης ( εργατικές διαφορές).
5. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ετήσια (2022-2023) προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως, που θα καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, ως το τέλος του έτους 2023, εκτιμώμενης αξίας 221.084,60 ευρώ, ανακήρυξη Προσωρινών Αναδόχων και ανακήρυξη του Ε τμήματος ως άγονου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31η Ιουλίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31η Αυγούστου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Πλέσσα Διονύσιου , xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την πληρωμή διοδίων διέλευσης των οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος από την Αττική οδό ,για το οικονομικό έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window