Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νέα Ιωνία : 11 /11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 45η                                Συνεδρίαση  45η
Αρ. πρωτ: 30006

 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της Δαπάνης και της με αρ.πρωτ.:29385/7-11-16 μελέτης του τμήματος συντήρηση πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος   και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών για την επισκευή αντλίας & προμήθεια ηλεκτρονικής  μονάδας ελέγχου (HYDROVAR).-Διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α :35.6662.0002, με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Γεωτρήσεων» συνολικού ύψους 3.450,92 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window