Συνεδριάσεις ΟΕ|

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 4 /10/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 44η                                                                     Συνεδρίαση 44η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   ΔΕΥΤΕΡΑ  8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    «Λήψη απόφασης για την μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 20/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (εργατικές διαφορές)». (ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ)  

Μοιραστείτε
Close Search Window