Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Νέα Ιωνία : 31/10/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 43η                               Συνεδρίαση  43η
Αρ. πρωτ: 38597

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 450 € με το Φ.Π.Α., με την ΕΑΥ:693/27-10-2014- Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 23 / 2014 μελέτης Τμήματος Άσκησης κοινωνικών πολιτικών για την Γ’ Ηλικία.-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια  ενός λογισμικού διασύνδεσης του υφιστάμενου Η/Κ EDAN-SE1010 με ηλεκτρονικό υπολογιστή που αποτελεί σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς μέσω λήψης και εκτύπωσης ηλεκτροκαρδιογραφήματος. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window