Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νέα Ιωνία : 24/10/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 42η                                                Συνεδρίαση  42η
Αρ. πρωτ:37962

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠΕΜΠΤΗ 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα  13:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. ΄Eγκριση της με αρ. πρωτ. 34541/29.9.2014 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος –  ΄Eγκριση  Δαπάνης  και  Διάθεσης  Πίστωσης, και Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τη «Μελέτη προμήθειας Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος». (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window