Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 7/9/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 40η                                                                     Συνεδρίαση 40η
Αρ. πρωτ: 19794

 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ  11  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών  απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογη υπάλληλο Παυλίνα Τσαμπή του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής έκτακτων αναγκών για τη Δημοτική  Κατασκήνωση – Απαλλαγή υπολόγου.

Μοιραστείτε
Close Search Window