Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα Ιωνία : 14/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 40η                                                      Συνεδρίαση  40η
Αρ. πρωτ: 27245

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   ΤETAΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της Δαπάνης και της με αρ.πρωτ. :26263/4-10-16 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια  μέσων ατομικής προστασίας, για της ανάγκες του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου(4/μηνών) για το έτος 2016-Διάθεση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α :20.6061.0001,   με τίτλο: «Μέσα ατομικής προστασίας». (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window