Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νέα Ιωνία :   22/ 01 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 3η                                     Συνεδρίαση  3η
Αρ. πρωτ: 1943

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤETAΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 1726/20.01.2016 μελέτης Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και  Πληροφορικής για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή τεσσάρων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ενός φαξ.- Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους 1.826,55 ευρώ με ΦΠΑ εις βάρος του Κ.Α. 10.6673.0001 «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού».EAY: 283/21.01.2016. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window