Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νέα Ιωνία 10 /9/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:                                                         39η Συνεδρίαση 39η
Αρ. πρωτ.:

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

      Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 14/9/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019». (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.7133.0001, για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδας 18.000BTU για το τμήμα δημοτικών προσόδων του Δήμου Νέας Ιωνίας. (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. 5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Aίτηση χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
6. Έγκριση των πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού προϋπολογισμού 59.520,00 € και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου. (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τη φιλοξενία και την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Μερική τροποποίηση της με αρ. 316/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, για το έτος 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
Κα Σακκαλόγλου Αγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel