Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νέα Ιωνία 08/09/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 39η                                         Συνεδρίαση: 39η
Αρ. Πρωτ. 25244

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 12/09/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 6η αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
2. Έγκριση πρακτικού αξιολογήσεως προσφορών υποβληθεισών κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας».
3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 14A/7479/20-03-2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2023 καθώς και ορισμός Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού
4. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤΤ024 “Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική»
5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ023 και τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική»
6. Αποζημίωση του κ. Χρήστου-δημητρίου Τριανταφύλλόπουλου – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
7. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης
8. Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, για το έτος 2023
9. Αποδοχή δωρεάς βασιλικών φυτών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window