Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νέα Ιωνία :15/9/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:39η                     Συνεδρίαση 39η
Αρ. πρωτ: 27298

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2016».για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window