Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νέα Ιωνία : 7/ 10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 39η                            Συνεδρίαση  39η
Αρ. πρωτ: 26617

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. «Έγκριση της δαπάνης, της διάθεσης πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης και κριτηρίου ανάθεσης για την προμήθεια προτυπωμένων εντύπων». (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window