Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία 3/9/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 38η                                                     Συνεδρίαση 38η

Αρ. πρωτ.: 20661

 

 Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

      Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 7/9/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)
  2. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση πληρωμής μικροδαπανών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ιωνικών Ημερών Τέχνης & Πολιτισμού. (δείτε αναλυτικά εδώ)
  3. Κατανομή συνολικού ποσού 5.372.990,78 €, σε Δήμους της Χώρας, από τους ΚΑΠ έτους 2021 για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, συμφωνά με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μάϊου – Αυγούστου 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)
  4. Παράνομες παρακρατήσεις – εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ΄ άρθρο 40 Ν. 4735/2020, όπως αντικατέστησε το άρ. 72 Ν. 3852/2010. (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)

κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)

κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)

κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος

κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος

κ. Τσομπάνογλου Φώτιος

Κα Αλατσίδου Ελένη

Κα Χατζή Ελένη

κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης

κ. Μανούρης Παναγιώτης

Κα Γρίβα Ελένη

κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος

κ. Βανδώρος Σπυρίδων

Κα Μποτζιολή Ελένη

κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

Μοιραστείτε
Close Search Window