Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία:  4/9/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 37η                                                      Συνεδρίαση 37η
Αρ. πρωτ:

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 8/9/2020 και ώρα 14.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης  αφορά την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου με σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας .

Μοιραστείτε
Close Search Window