Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 27/7/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 37η                                                                     Συνεδρίαση 37η
Αρ. πρωτ: 17556

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   ΤΡΙΤΗ  31  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30η Ιουνίου 2018 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).

Μοιραστείτε
Close Search Window