Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 20/7/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 35η                                                                     Συνεδρίαση 35η
Αρ. πρωτ: 17153

 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   ΤΡΙΤΗ  24  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Ηλεκτρικών Δικτύων και Εγκαταστάσεων».

Μοιραστείτε
Close Search Window