Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νέα Ιωνία : 9/ 9/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 35η                       Συνεδρίαση  35η
Αρ. πρωτ: 23695

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση αίτησης από τον Δήμο Νέας Ιωνίας στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window