Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :      30/08/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:35η                                                                     Συνεδρίαση 35η
Αρ. πρωτ

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1200,48 ευρώ με το ΦΠΑ 23% – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30267/2013 μελέτης του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευαστικής εργασίας για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 3654 απορριμματοφόρο τύπου πρέσας MERCEDES AXOR 1828, της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window