Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  03/08/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:  33η                                                                  Συνεδρίαση : 35η
Αρ. πρωτ: 28229
Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40),τη Τρίτη 07 Αυγούστου 2012 και ώρα 13.30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση εγκρίσεων δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2012. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window