Συνεδριάσεις ΟΕ|

                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία : 24-11-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 34η                                                        Συνεδρίαση   34η
Αρ. πρωτ: 40796             

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
  
 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2011  και ώρα  13:30   για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα :

1. Εκτέλεση της με αρ. 318/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας για την καταβολή του επιδόματος του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 ( επίδομα 176€). (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel