Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νέα Ιωνία : 1/8/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:32η                                                      Συνεδρίαση 32η
Αρ. πρωτ.28625

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ  5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 και ώρα 13: 30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.   Ορισμός Δικηγόρων για τον έλεγχο και την διόρθωση των σφαλμάτων των υποβληθέντων δηλώσεων ακινήτων του Δήμου Νέας Ιωνίας μετά την ανάρτηση των προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στο Δήμο Νέας Ιωνίας. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window