Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νέα Ιωνία : 2/8/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 32η                     Συνεδρίαση  32η
Αρ. πρωτ:22678 

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 

Σας καλούμε σε EKTAKTH Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση της Δαπάνης και   διάθεση πίστωσης σε βάρος του  Κ.Α.20.6253.0001 με τίτλο : «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων» ποσού 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%  για την ασφάλιση  νέου oχήματος απορριμματοφόρου ανακύκλωσης του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος. για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window