Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νέα Ιωνία : 29/6/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 31η                                              Συνεδρίαση 31η
Αρ. πρωτ: 15557

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ  3  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση Εορταστικού Οδοφωτισμού».

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel