Συνεδριάσεις|

                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα Ιωνία : 17/09/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 31η                                                        Συνεδρίαση 31η
Αρ. πρωτ: 32284                                   

Προς :Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και ώρα   14:00μ.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 32196/2010 μελέτης Οικονομικής Υπηρεσίας καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τις «Εργασίες  υποστήριξης και εκπαίδευσης στη προσαρμογή του Δήμου& των Νομικών του Προσώπων στις διατάξεις του Ν.3852/10.
2. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 32082/2010 μελέτης Τμήματος Προμηθειών καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια αναλώσιμων (Toner) εκτυπωτών. Φωτοαντιγραφικών και των Fax του Δήμου Ν. Ιωνίας.
3. Έγκριση της με αρ. μελέτης 31/15-9-2010 σχετικά με την προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Γεω/κων Υπηρεσιών.
4. Έγκριση της με αρ. μελέτης 32/15-9-2010 σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών για τα μηχανήματα της Δ/νσης Γεω/κων Υπηρεσιών.
5. Έγκριση της με αρ. μελέτης 33/15-9-2010 σχετικά με την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου μας.
6. Έγκριση της με αρ. μελέτης 34/17-9-2010 σχετικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση των πλατειών του Δήμου Νέας Ιωνίας.
7. Έγκριση του με αριθμό 150/15-09-2010  ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών, για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, της Δ/νσης Καθ/τας & Μηχ/κού.  
8. Η’ Ψήφιση Πιστώσεων και Απόδοση Παγίας Προκαταβολής έτους 2010.
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 253/18-5-2010 προέγκρισης ίδρυσης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το Ν.3463/08-06-06 άρθρο 80 παραγρ.2&3, στoν κ.ΚΑΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ , για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», στην οδό Αγ.Φωτεινής 35 στη Ν. Ιωνία, ως προς το είδος του καταστήματος από «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» σε «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ».

                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Κοιν:   Βλάχος Χρήστος                           
            Καναβός Μιλτιάδης                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
            Μιστριώτης Κων/νος                        
            Χαμαλίδης Θεόδωρος                                                                                                           
            Κωστάκης Παναγιώτης    

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window