Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νέα Ιωνία: 24-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 31η                                                                Συνεδρίαση 30η
Αρ. πρωτ. 30948

ΠΡΟΣ: Την Δήμαρχο Κα Θωμαΐδου Δέσποινα και
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www. epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Τρίτη 28-12-2021 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. 8η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
2. Απαλλαγή – Μείωση από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τις επιχειρήσεις υγεονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στον πεζόδρομο της οδού Μικράς Ασίας που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού COVID- 19 δεν έκαναν χρήση παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου αλλά και λόγω πληθώρας προβλημάτων που έχουν προκύψει από τα έργα κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Αλατσάτων η οποία εφάπτεται με τον πεζόδρομο της οδού Μικράς Ασίας για το έτος 2021.
3. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών των χρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ.
4. Έγκριση απότμισης πεζοδρομίου ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ( Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) επί της Λεωφ. Ηρακλείου 131 του Δήμου Νέας Ιωνίας.
5. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της εταιρείας « Παπαδάκης Ε.- Μπονάτσος Κ ΟΕ» επι της οδού Π.Π. Γερμανού 10.
6. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας ( ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ) της εταιρείας « ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Κ. Βάρναλη 19.
7 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Κασταμονής 14.

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ.
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel