Συνεδριάσεις ΔΣ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία: 27/11/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 31η                                    Συνεδρίαση 30η
Αρ. πρωτ. :   35371                                                   

                                                             
                                                Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                       Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/06)  στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19.00, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Πρόταση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2016. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window