Συνεδριάσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα  Ιωνία   28 / 8 / 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης:   30η                                                      Συνεδρίαση  30η
Αρ. πρωτ: 30190                                    
                                                       
           

                                                       Προς : Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Ν. Ιωνίας

   
Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14.00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:  

1. Έγκριση της με αρ. 28/28-7-2009 μελέτης, σχετικά με την προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
2. Έγκριση της με αρ. 30/31-7-2009 μελέτης σχετικά με την προμήθεια σπόρων και τύρφης  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
3. Έγκριση της με αρ. 29/29-7-2009 μελέτης σχετικά με την προμήθεια χώματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
4. Έγκριση της με αρ. 31/5-8-2009 μελέτης σχετικά με την προμήθεια υλικών για τα εργαλεία της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.  
5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .
6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .
7. Χορήγηση άδειας μουσικής (στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος) για το έτος 2009.
8. Χορήγηση άδειας μουσικής (στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος) για το έτος 2009.
9. Πρόσθεση δραστηριότητας για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10. Τροποποίηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την κάλυψη ταχυδρομικών τελών με την χρήση Μηχανής Προπληρωμής τύπου FRANGOTYP, για την οποία πήραμε άδεια λειτουργίας από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με την 341/101/2007 απόφασή τους.
12. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 30096/2009 μελέτης Τμήματος Προμηθειών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια αναλώσιμων (Toner) εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και των Fax του Δήμου Ν. Ιωνίας..
13. Έγκριση Πρακτικών και Ανακήρυξη Αναδόχου Δημόσιου Ανοιχτού  Διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων έτους  2009.  
14. Ψήφιση πιστώσεων Δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2009. 
15. ΣΤ΄ Ψήφιση Πιστώσεων και Απόδοση Παγίας Προκαταβολής έτους 2009. 
                                                             
  

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Κοιν:  Βλάχος Χρήστος 
           Καναβός Μιλτιάδης                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
           Μιστριώτης Κων/νος                                 
           Χαμαλίδης Θεόδωρος                                                                                                           
                                                                                 
        

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window