Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νέα Ιωνία: 17/11/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 30                                                                  Έκτακτη Συνεδρίαση 30η
Αρ. πρωτ. 28425

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 30η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) και με Τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr) τη Πέμπτη 17-11-2022 και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα.

Α/Α Θ Ε Μ Α

  1.  8η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.

 

Η Κατεπείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε λόγω Υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα :

α) Σχετικά με τους κωδικούς που αφορούν κρατήσεις μισθοδοσιών , οι υπηρεσιακές ανάγκες μας επιβάλλουν να εκδώσουμε χρηματικά εντάλματα μισθοδοσιών ΑΜΕΣΑ, διότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία των αποσταλθέντων για πληρωμή στην ΕΑΠ με τα χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας , όπου για την έκδοσή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναμόρφωση των κωδικών κρατήσεων όπως αναγράφονται και παράλληλα να μην υπάρχει πρόβλημα στην ταμειακή διαχείριση. Οι κωδικοί προς αναμόρφωση αφορούν κρατήσεις των εργαζομένων ως έσοδο με την αντίστοιχη απόδοσή τους ως έξοδο και δεν επηρεάζουν το αποθεματικό του προϋπολογισμού.

β) Σχετικά με τον κωδικό που αφορά επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, οι υπηρεσιακές ανάγκες μας επιβάλλουν να εκδώσουμε χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να εκτελεστεί άμεσα η απόφαση της ΟΕ 424/8.11.2022 για τον ορισμό υπολόγου του υπαλλήλου Τζίμα Χρήστου της Δημοτικής αστυνομίας .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Όσοι δημότες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο κατά την έναρξή του:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13290

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window