Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία : 25/1/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 2η                                                         Συνεδρίαση 2η
Αρ. πρωτ: 2639

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    «Αποζημίωση του κ. Μιχαήλ Γεράρδου – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

2.    Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων έτους 2017.

Μοιραστείτε
Close Search Window