Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  12 /1/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 2η                                                                     Συνεδρίαση 2η
Αρ. πρωτ:

Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

      Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών διαγωνιζομένων σε Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την  προμήθεια τροφής ζώων, κλουβιών γατών και τη παροχή υπηρεσίας φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μοιραστείτε
Close Search Window