Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νέα Ιωνία :  16 /1/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 2η                                  Συνεδρίαση  2η
Αρ. πρωτ:1376

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 και ώρα  13:30 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών Διενεργείας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την  Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού  για το  Έτος  2014. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window