Συνεδριάσεις ΕΔ 2016|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Ιωνία:   7/9/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Αρ. πρόσκλησης: 2η                                   Συνεδρίαση 2η
Αρ. πρωτ : 23414
Προς:  Τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40) την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην υπ΄ αριθ. 1/21355/8-8-2016 προηγούμενη πρόσκληση για συνεδρίαση την 6η /9/2016, η οποία ματαιώθηκε λόγω μη νόμιμης απαρτίας.

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Προτάσεις για την κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.
3. Προτάσεις για την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Κοιν:   1. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
2.Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
3.Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
Μανούρης Παναγιώτης
Τσουκαλάς Παναγιώτης
Θωμαϊδου Δέσποινα
Τσοπανίδης Γεώργιος
Βάσιλα Αγγελική
Κουλούρης Κωνσταντίνος
Αβακουμίδης Πρόδρομος
 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel