Προσκλήσεις ΕΔ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νέα Ιωνία: 18-11-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Αρ. πρόσκλησης: 2                                          Συνεδρίαση 2η
Αρ. πρωτ : 40005
                                                                        
                                                                           Προς:  Τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
                                                                                       Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40) την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νέας Ιωνίας.
3. Αλλαγή θέσης της Βιολογικής Αγοράς.

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

Κοιν:    Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
             Αντιδήμαρχο Καθαριότητας
            Διευθύντρια Προγραμματισμού & Λειτ. Υποστήριξης
            Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel