Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία: 10-01-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 2η                                          2η Έκτακτη Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 912

Προς: Τον κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου την Πέμπτη 11-01-2024 και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α

«Συζήτηση-ενημέρωση για την κατάσταση των σχολείων της πόλης μας ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας».

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει και στην αναγκαιότητα επίλυσής τους με ιεράρχηση και πρωτοβουλία λόγω του κατεπείγοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window