Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νέα Ιωνία 16-6-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 29η
Συνεδρίαση: 29η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 20/6/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης επετειακής εκδήλωσης με τίτλο «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ».
2. Έγκριση η μη πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων σε Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων που διενεργήθηκε για την προμήθεια κάδων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και ορισμός Προσωρινών Αναδόχων.
3. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον για τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Νέας Ιωνίας.
4. « Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης ».
5. «Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης σύμφωνα με την Πρόσκληση με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ” του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».
6. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 403/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».
7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.6662.0001, για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ανελκυστήρα του ΚΑΠΗ στην οδό Αιμιλιανού Γρεβενών 1.
8. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου Δεληγιάννη Παναγιώτη ,xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window