Συνεδριάσεις ΟΕ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νέα Ιωνία : 2 / 8 /2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 29η                                                                            Συνεδρίαση 29η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1.     Κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.   
    Μοιραστείτε
Close Search Window