Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νέα Ιωνία :   8/ 7 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 29η                             Συνεδρίαση  29η
Αρ. πρωτ:  18670

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση αποστράγγισης, περίφραξης και δαπέδου στο γήπεδο μπάσκετ επί της οδού Πάρσης του Δ. Ν. Ιωνίας Ν. Αττικής». (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window