Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νέα Ιωνία :  24/7/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 29η                                 Συνεδρίαση  29η
Αρ. πρωτ: 21950

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), τη TΡITH  28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Μερική εκτέλεση της με αρ. 4973/2013 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window