Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία: 10/7/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 29η                                                                Συνεδρίαση ΕΙΔΙΚΗ 29η
Αρ. πρωτ:

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
     Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση (άρθρα 163 του Ν. 3463/06 & 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4623/2019 άρθρο 3), στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 14/7/2020 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ( ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας, χρήσης 1/1/2019-31-12-2019.  

Μοιραστείτε
Close Search Window