Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νέα Ιωνία 9/7/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 29η

Συνεδρίαση 29η
Αρ.πρωτ: 16342

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 13/7/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ρύθμιση δόσεων για χρέος οφειλών στον ΕΦΚΑ-Σχολικοί φύλακες.
2. Ρύθμιση δόσεων για χρέος οφειλών στον ΕΦΚΑ-υπάλληλος Δ/νσης Περιβάλλοντος.
3. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30η Απριλίου 2021 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ). Αναλυτικά
4. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31η Μαΐου 2021 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ). Αναλυτικά
5. «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας, για επισκευή και συντήρηση των σχολικών τους κτιρίων». Αναλυτικά
6. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2022. Αναλυτικά
7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6265.0001, 15.6265.0001, 20.6265.0002, 20.7135.0005 και 15.7135.0001, για την Συντήρηση / Αναγόμωση / Προμήθεια πυροσβεστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α 00.6733.0002, με τίτλο «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού ύψους 800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη του κόστους ταφής απόρου δημότη.
9. «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Παντελεάκη για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ». Αναλυτικά
10. «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19». Αναλυτικά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:
κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
κ. ΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
κ. Αλατσίδου Ελένη
κ. Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:
κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window